2 Samuel 4:3

2 Samuel 4:3 NB

Men folket i Be’erot hadde flyktet til Gittajim, der har de bodd som innflyttere helt til denne dag.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del