2 Samuel 4:2

2 Samuel 4:2 NB

Hos Sauls sønn var der to menn som var høvdinger for streifflokker. Den ene hette Ba’ana og den andre Rekab. De var sønner av Rimmon fra Be’erot og hørte til Benjamins barn. Be’erot ble også regnet til Benjamin.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del