2 Samuel 23:5

2 Samuel 23:5 NB

For har ikke mitt hus det slik med Gud? En evig pakt har han jo gjort med meg, ordnet i alle deler og trygget, all min frelse og alt godt - skulle han ikke la det gro fram?
NB: Norsk Bibel 88/07
Del