2 Samuel 23:29

2 Samuel 23:29 NB

netofatitten Heleb, sønn av Ba’ana, Ittai, sønn av Ribai, fra Gibea i Benjamins stamme
NB: Norsk Bibel 88/07
Del