2 Samuel 23:18

2 Samuel 23:18 NB

Så var det Abisjai, bror til Joab, sønn av Seruja. Han var høvding over de tretti. Han svingte spydet sitt over tre hundre falne, og han hadde et navn blant de tre.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del