2 Samuel 23:13

2 Samuel 23:13 NB

En gang da det led mot høsten, dro tre av de tretti høvdingene ned og kom til David i hulen ved Adullam. Filisterflokken lå i leir i Refa’im-dalen.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del