2 Samuel 23:11

2 Samuel 23:11 NB

Etter ham kom Sjamma, sønn av Age, hararitten. Filistrene hadde en gang samlet seg til en hel flokk, og der var det et jorde som var fullt av linser. Da nå folket flyktet for filistrene
NB: Norsk Bibel 88/07
Del