2 Samuel 23:10

2 Samuel 23:10 NB

reiste han seg og hogg inn på filistrene, til hans hånd ble så trett at den hang fast ved sverdet. Den dagen ga Herren dem en stor seier, og da folket vendte om og fulgte ham, hadde de ikke annet å gjøre enn å plyndre de falne.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del