2 Samuel 21:6

2 Samuel 21:6 NB

la oss få sju menn av etterkommerne hans, så vil vi henge dem opp for Herren i Gibea, hvor Saul, Herrens utvalgte, hørte hjemme. Kongen svarte: Jeg skal gi dem til dere.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del