2 Samuel 21:22

2 Samuel 21:22 NB

Disse fire var etterkommere av Rafa i Gat, og de falt for Davids og hans menns hånd.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del