2 Samuel 21:18

2 Samuel 21:18 NB

Siden ble det igjen strid med filistrene. Det var ved Gob. Da felte husatitten Sibbekai en mann som hette Saf og som hørte til Rafas barn.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del