2 Samuel 21:14

2 Samuel 21:14 NB

Og de begravde Sauls og hans sønn Jonatans ben i Benjamins land, i Sela, i hans far Kis’ grav. De gjorde alt det kongen hadde befalt. Og deretter hørte Gud landets bønn.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del