2 Samuel 21:10

2 Samuel 21:10 NB

Men Rispa, Ajas datter, tok sin sørgedrakt og bredte den ut på berget fra høstens begynnelse inntil det strømmet vann ned på den fra himmelen. Hun lot ikke himmelens fugler få slå ned på den om dagen eller markens ville dyr om natten.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del