2 Samuel 20:7

2 Samuel 20:7 NB

Så dro da Joabs menn og livvakten og alle de djerveste stridsmenn ut etter ham. De dro ut fra Jerusalem for å sette etter Sjeba, Bikris sønn.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del