2 Samuel 20:23

2 Samuel 20:23 NB

Joab var høvding over hele Israels hær. Og Benaja, sønn av Jojada, var høvding over livvakten.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del