2 Samuel 20:21

2 Samuel 20:21 NB

Det har seg ikke slik. Men en mann fra Efra’im-fjellet som heter Sjeba, sønn av Bikri, har løftet sin hånd mot kongen, mot David. La meg bare få ham, så skal jeg dra bort fra byen. Da sa kvinnen til Joab: Hans hode skal bli kastet ut til deg over muren.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del