2 Samuel 20:2

2 Samuel 20:2 NB

Da forlot hver mann av Israel David og fulgte Sjeba, Bikris sønn. Men Judas menn holdt fast ved sin konge og fulgte ham fra Jordan like til Jerusalem.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del