2 Samuel 20:19

2 Samuel 20:19 NB

Jeg er en av de fredsommelige og trofaste i Israel. Du søker å ødelegge en by, en mor i Israel. Hvorfor vil du tilintetgjøre Herrens arv?
NB: Norsk Bibel 88/07
Del