2 Samuel 20:15

2 Samuel 20:15 NB

De kom og beleiret Sjeba i Abel-Bet-Ma’aka og kastet opp en voll mot byen. Den støtte opp mot yttermuren. Alt folket som var med Joab, var i ferd med å ødelegge muren for å få den til å falle.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del