2 Samuel 20:13

2 Samuel 20:13 NB

Da han var tatt bort fra landeveien, gikk hver mann forbi og fulgte Joab for å sette etter Sjeba, Bikris sønn.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del