2 Samuel 20:11

2 Samuel 20:11 NB

Men en av Joabs unge menn ble stående ved siden av Amasa og ropte: Følg Joab, alle som holder med Joab, og som står på Davids side!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del