2 Samuel 19:40

2 Samuel 19:40 NB

Kongen for over til Gilgal, og Kimham dro med ham. Hele Judas folk førte kongen over, og likeså halvdelen av Israels folk.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del