2 Samuel 19:3

2 Samuel 19:3 NB

Den dagen snek folket seg inn i byen, som folk stjeler seg hjem når de er skamfulle fordi de har flyktet i krigen.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del