2 Samuel 19:21

2 Samuel 19:21 NB

Men Abisjai, Serujas sønn, tok til orde og sa: Skal ikke Sjime’i late livet, han som har forbannet Herrens salvede?
NB: Norsk Bibel 88/07
Del