2 Samuel 19:2

2 Samuel 19:2 NB

Og seieren ble denne dagen til sorg for hele folket, fordi folket denne dagen fikk høre at kongen sørget over sønnen sin.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del