2 Samuel 19:16

2 Samuel 19:16 NB

Benjaminitten Sjime’i, Geras sønn, fra Bahurim, skyndte seg og dro ned med Judas menn for å møte kong David.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del