2 Samuel 19:11

2 Samuel 19:11 NB

Da sendte kong David bud til prestene Sadok og Abjatar med disse ordene: Tal til Judas eldste og si: Hvorfor er dere de siste til å hente kongen tilbake til hans hus? - For det var kommet kongen for øre at hele Israel talte slik.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del