2 Samuel 18:8

2 Samuel 18:8 NB

Og slaget bredte seg over hele landet der omkring. Skogen fortærte den dagen flere av folket enn sverdet fortærte.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del