2 Samuel 18:6

2 Samuel 18:6 NB

Så dro folket ut i marken mot Israel, og det kom til slag i Efra’im-skogen.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del