2 Samuel 18:30

2 Samuel 18:30 NB

Kongen sa: Gå til side og stå der! Så gikk han til side og ble stående der.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del