2 Samuel 18:29

2 Samuel 18:29 NB

Og kongen sa: Står det vel til med den unge mannen - med Absalom? Akima’as svarte: Jeg så det var et stort oppstyr, da Joab sendte kongens tjener og meg, din tjener, av sted. Men jeg vet ikke hva det var.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del