2 Samuel 18:2

2 Samuel 18:2 NB

Så sendte David folket av sted, en tredjedel under Joab, en tredjedel under Abisjai, Serujas sønn, Joabs bror, og en tredjedel under gittitten Ittai. Og kongen sa til folket: Jeg vil også dra ut med dere.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del