2 Samuel 18:16

2 Samuel 18:16 NB

Da blåste Joab i hornet, og folket holdt opp med å forfølge Israel. Joab holdt folket tilbake.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del