2 Samuel 18:1

2 Samuel 18:1 NB

David mønstret folket som var med ham, og satte høvedsmenn over dem, noen over tusen og noen over hundre.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del