2 Samuel 17:7

2 Samuel 17:7 NB

Da sa Husai til Absalom: Det er ikke noe godt råd Akitofel har gitt denne gangen.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del