2 Samuel 17:27

2 Samuel 17:27 NB

Da David kom til Mahanajim, hendte det at Sjobi, sønn av Nahas, fra Rabba i Ammons barns land, og Makir, sønn av Ammiel, fra Lo-Debar, og gileaditten Barsillai fra Rogelim
NB: Norsk Bibel 88/07
Del