2 Samuel 17:25

2 Samuel 17:25 NB

Absalom hadde satt Amasa over hæren i stedet for Joab. Amasa var sønn av en mann som hette Jitra, en jisre’elitt som hadde gått inn til Abigal, datter av Nahas og søster til Seruja, Joabs mor.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del