2 Samuel 17:22

2 Samuel 17:22 NB

Så brøt de opp, både David og alt folket som var med ham, og satte over Jordan. Da morgenen lysnet fram, manglet det ikke en eneste mann, alle var kommet over Jordan.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del