2 Samuel 17:21

2 Samuel 17:21 NB

Så snart de var gått, kom de andre opp av brønnen. De gikk til kong David med budet og sa: Gjør dere ferdige og sett straks over vannet! For slik og slik er det rådet Akitofel har gitt mot dere.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del