2 Samuel 17:17

2 Samuel 17:17 NB

Jonatan og Akima’as holdt seg i En-Rogel. En tjenestepike kom ofte med bud til dem, og de brakte beskjeden videre med bud til kong David. De våget ikke å gå inn i byen og la seg se der.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del