2 Samuel 17:16

2 Samuel 17:16 NB

Send derfor hastig bud til David om det og si: Bli ikke natten over på moene i ødemarken, men sett over elven. Ellers vil både kongen og alt folket som er med ham, gå til grunne.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del