2 Samuel 17:11

2 Samuel 17:11 NB

Derfor er dette mitt råd: La hele Israel samle seg om deg, fra Dan til Be’er-Sjeba, som sanden ved havet i mengde. Og dra selv med i striden.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del