2 Samuel 15:8

2 Samuel 15:8 NB

For din tjener gjorde et løfte den gang jeg bodde i Gesjur i Syria. Da sa jeg: Fører Herren meg tilbake igjen til Jerusalem, så vil jeg ofre til Herren.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del