2 Samuel 15:34

2 Samuel 15:34 NB

Men dersom du vender tilbake til byen og sier til Absalom: Jeg vil være din tjener, konge! Jeg har før vært din fars tjener, og nå vil jeg være din tjener! - så vil du gjøre Akitofels råd til intet for meg.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del