2 Samuel 15:26

2 Samuel 15:26 NB

Men dersom han sier slik: Jeg har ikke behag i deg! - så er jeg her. Han får gjøre med meg som han synes!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del