2 Samuel 15:23

2 Samuel 15:23 NB

Hele landet gråt høyt da alt folket dro fram. Kongen gikk over bekken Kedron, og alt folket gikk også over og tok veien bort imot ørkenen.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del