2 Samuel 15:21

2 Samuel 15:21 NB

Men Ittai svarte kongen og sa: Så sant Herren lever, og så sant min herre kongen lever: Der hvor min herre kongen er, enten det bærer til død eller til liv, der vil din tjener være.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del