2 Samuel 15:16

2 Samuel 15:16 NB

Så tok kongen av sted, og hele hans hus fulgte ham. Bare ti medhustruer lot kongen bli tilbake for å ta vare på huset.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del