2 Samuel 15:15

2 Samuel 15:15 NB

Kongens tjenere svarte: Alt hva du vil, herre konge, se, det er dine tjenere klar til å gjøre.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del