2 Samuel 15:12

2 Samuel 15:12 NB

Mens Absalom bar fram ofrene, sendte han bud etter gilonitten Akitofel, Davids rådgiver, fra hans by Gilo. Og sammensvergelsen ble sterk. Det samlet seg flere og flere folk hos Absalom.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del